Свържете се
с нас

Контакти (с Община Маронея – Сапес)

Работно време
понеделник – петък | 07:30-15:30 часа

кметство
Кмет / Общински секретарият

Секретар
на Община Маронея- Сапес

Център за обслужване на граждани (ЦОГ)
Ръководител

Заместник Ръководител