Επικοινωνήστε
μαζί μας

Στοιχεία επικοινωνίας Δήμου Μαρώνειας – Σαπών

Ωράριο
Δευτέρα – Παρασκευή | 07:30-15:30

Δημαρχείο
Δήμαρχος / Γραμματεία Δημάρχου

Γενική Γραμματέας
Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Προϊστάμενος

Αναπληρωτής Προϊσταμένου