Παλαιοχριστιανική βασιλική και μεσοβυζαντινό ναΐδριο